ความเป็นมา

Portfolio Image

เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้พบศิษย์เก่าโดยบังเอิญบนเครื่องบิน ซึ่งชักชวนให้ไปอยู่ใกล้ๆ กันบริเวณ ผาซ่อนแก้ว หลังจากบุกฝ่าดงหญ้าคาขึ้นไปดู พอได้เห็นภูมิประเทศและสัมผัสบรรยากาศ ทำให้ตกลงใจทันที โดยค่อยๆ ซื้อที่ทีละเล็กละน้อยจนเป็นผืนใหญ่ดังที่เห็นอยู่นี้ ปีแรกได้ปลูกต้นสนเกี๊ยะ ๒๐๐ ต้น

พอถึงหน้าแล้ง ต้นไม้ภายในสวนป่าหิมพานต์โดนไฟป่าไหม้จนเหลือเพียง ๔ ต้น จึงได้ขุดสระใหญ่ คือ สระอโนดาต ในปัจจุบัน เพื่อนำน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และใช้สำหรับดับไฟป่าซึ่งเกิดทุกปี และได้พยายามขจัดหญ้าคา และหญ้าขจรจบ ซึ่งเป็นเนื้อไฟอย่างดี ได้หันมาปลูกหญ้ามาเลเซียแทน และปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อไฟป่าลดลงต้นไม้ป่าก็โตขึ้นเองมากมาย เช่น กระพี้จั่น กระพี้น้ำตาล นางแดง ปอดาว ปอหูช้าง ต้างหลวง แก่นก้อม ตะแบก ฯลฯ

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

ในขณะเดียวกันทางสวนป่าหิมพานต์ก็พยายามหาพันธุ์ไม้ต่างๆ ทุกชนิดเท่าที่หาได้จากทุกภาคของประเทศไทย จากภาคเหนือก็มี สนชนิดต่างๆ สะแล่งหอมไก๋ นางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น ทางภาคใต้ เช่น กือนอง ปาหนัน ราชครูดำ และอื่นๆ อีกมาก พวกสมุนไพร เช่น กฤษณา พญามือเหล็ก เถาวัลย์เปรียง กลึงกล่อม อัคคีทวาร ฝนเสนห่า ส่วนไม้ในพุทธประวัติ เช่น ต้นจิก (มุจลินท์) รังคู่ สาละอินเดีย โพธิ์ชนิดต่างๆ นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้รับต้นโพธิ์ ซึ่งเกิดจากเมล็ดต้นศรึมหาโพธิ์ในประเทศอินเดียมา ๑ ต้น ได้นำมาปลูกใกล้กับลานปริศนาธรรม นอกจากนั้น ยังได้ปลูกต้นสาละลังกา อีกกว่า ๘๐ ต้น กระจายทั่วบริเวณ ตั้งแต่ต้นเล็กๆ จนเดี๋ยวนี้หลายต้นเริ่มให้ดอกบ้างแล้ว

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

* สรุปแล้วต้นไม้ที่สวนป่าหิมพานต์มีจำนวน ๒,๐๐๐ กว่าชนิด ซึ่งจะทยอยออกดอกตามฤดูกาลตลอดปี *

Top