Map / แผนที่

เส้นทาง

การเดินทาง สามารถไปได้ ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก และ เส้นทางอำเภอหล่มสัก (จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยใช้เส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๑๒)


Slider Image

ภาพแสดงเส้นทางที่สามารถเดินทางมายังสวนป่าหิมพานต์เส้นทางที่ ๑ จากพิษณุโลก (หลักกม.ที่ ๐) เดินทางไปทางหล่มสัก ถึงหลัก กม. ที่ ๑๐๐ ให้ชิดซ้ายผ่านสามแยกไฟแดง ตรงไปจนเลยหลัก กม. ที่ ๓๓๒ ไปเล็กน้อย มองซ้ายมือจะเห็นตัวอักษร "สวนป่าหิมพานต์" ขนาดใหญ่ ขับเข้าขึ้นถนนซ้ายมืออีกประมาณ ๒.๖ กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๒ ถ้ามาจาก อ.หล่มสัก ให้ตั้งต้นที่ "แยกพ่อขุน (ผาเมือง)" ตรงไปทางจังหวัดพิษณุโลก ขับลัดเลาะเนินเขา ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เมื่อถึงตลาดห้วยไผ่ให้ขับเลยไปนิดจะเห็นชื่อ "สวนป่าหิมพานต์" อยู่ขวามือ ขับตรงไป กลับรถแลยสามแยกไฟจราจร (แยกแคมป์สน) เล็กน้อยแล้วเลี้ยวรถกลับ
แผนที่

Slider Image

แผนที่ภายในสวนป่าหิมพานต์การเที่ยวชมสวนป่าหิมพานต์ ถ้าอยู่ในรัศมี ๔๐๐ กิโลเมตร สามารถขับรถไปกลับเช้าเย็นได้โดยไม่เหนื่อยมากนัก แต่ที่แนะนำควรนอนค้างสัก ๑ คืน เพื่อจะได้บรรยากาศยามเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้น อากาศเย็นสบายสดชื่นมาก


แด่ผู้มาเยือน "ขอได้โปรดนำติดตัวกลับไปแต่ความสุขและความทรงจำอันงดงามและทิ้งไว้แต่เพียงธุลีจากรอยเท้าของท่านเถิด"

Top