สังฆรัตนะ และทวยเทพเทวาในองค์พระเจดีย์

 สังฆรัตนะ

 • หลวงปู่เทพโลกอุดร

 • หลวงปู่ทวด (สมเด็จเจ้าพระโคะ)

  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปัตตานี (พ.ศ.๒๑๒๕-๒๒๒๕)

 • สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๓๓๑-๒๔๑๕)

 • พ่อแช่ม สังฆปาโมกข์ (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี)

  วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ภูเก็ต (พ.ศ.๒๓๗๐-๒๔๕๑)

 • หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

  วัดเลียบ อุบลราชธานี (พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๘๔)

 • หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร (พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๙๒)

 • ครูบาศรีวิชัย (พระศรีวิชัยชนะภิกขุ)

  วัดบ้านปาง ลำพูน (พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๘๑)

 • หลวงพ่อสด (เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี)

  วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๔๒๗-๒๕๐๒)

 • หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

  วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ (พ.ศ.๒๔๓๐-๒๕๒๘)

 • หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์)

  วัดบูรพาราม สุรินทร์ (พ.ศ.๒๔๓๐-๒๕๒๖)

 • หลวงปู่ขาว อนาลโย

  วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู (พ.ศ.๒๔๓๑-๒๕๒๖)

 • หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร

  วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร (พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๒๖)

 • เจ้าคุณนรฯ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกโก ภิกขุ)

  วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๑๔)

 • หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

  วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร (พ.ศ.๒๔๔๒-๒๕๒๐)

 • หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

  วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย (พ.ศ.๒๔๔๔-๒๕๓๘)

 • หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์)

  วัดหินหมากเป้ง หนองคาย (พ.ศ.๒๔๔๕-๒๕๓๗)

 • หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๔๔๗-๒๕๓๓)

 • พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ หรือ พระธรรมโกศาจารย์)

  สวนโมขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) สุราษฎร์ธานี (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๕๓๖)

 • หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

  วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) อุดรธานี (พ.ศ.๒๔๕๖-๒๕๕๔)

 • หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

  วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๓๕)

 •  ทวยเทพเทวาในองค์พระเจดีย์

  พระอาทิตย์

  พระพฤหัส

  (อาทิตย์ เป็นมิตรกับ ครู)

  พระจันทร์

  พระพุทธ

  (จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์)

  พระศุกร์

  พระอังคาร

  (ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา)

  พระราหู-พระเกตุ

  พระเสาร์

  (ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่กัน)

  พระยม

  พระพรหม

  พระอินทร์
  พระวิศณุกรรม (พระวิศวกรรม)

  เมขลา
  พระธรณี

  พระกัศยปเทพบิดร

  พระบิดาแห่งครุฑและนาค

  พญาครุฑ
  พญานาค

  ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวรรณ)

  (ท้าวจตุโลกบาล ปกครองทิศเหนือ)

  ท้าวธตรัฐ

  (ท้าวจตุโลกบาล ปกครองทิศตะวันออก)

  ท้าววิรุฬหก

  (ท้าวจตุโลกบาล ปกครองทิศใต้)

  ท้าววิรูปักษ์

  (ท้าวจตุโลกบาล ปกครองทิศตะวันตก)