สถานที่น่าสนใจ

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
*สวนป่าหิมพานต์นี้ จัดให้สามารถเข้าชมได้ตลอดปี ยกเว้น ช่วงปลายฤดูร้อนย่างฤดูฝน ซึ่งจะปิดชั่วคราว เพื่อบูรณะสถานที่*

การพัฒนาสวนป่าหิมพานต์นี้ ได้พยายามรักษาสภาพภูมิประเทศให้เหมือนเดิมมากที่สุด เช่น การขุดสระน้ำ จะพิจารณาการขุดตามลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ดังนั้นสระทั้งหมดจะขุด ณ ที่ๆ เป็นแอ่งมีน้ำขัง ซึ่งแสดงว่าเมื่อขุดแล้วสามารถเก็บน้ำอยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นราบ หุบเขา หรือแอ่งน้ำ จะรักษาภูมิประเทศไว้ตามเดิม สรุปก็คือ เมื่อจะทำอะไรแต่ละอย่างจะต้องคิดอยู่เสมอว่า “เราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

อนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยกันรณรงค์เรื่องลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน จึงได้พยายามใช้พลังงานจากธรรมชาติ ที่ไม่มีวันหมด เช่น ใช้แสงแดดทำน้ำร้อนไว้สำหรับอาบ เพราะน้ำที่นี่เย็นตลอดปี และการใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง เพราะที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยแสงแดดและสายลม นอกจากนี้ น้ำที่ใช้อาบและรดต้นไม้ ได้มาจากสระแก้ว และสระอโณดาตเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ในบริเวณสวนป่าหิมพานต์ ได้ขุดสระไว้ถึง ๔๑ สระแล้ว ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของภูมิประเทศ

Top