พันธุ์ไม้หายาก

สวนป่าหิมพานต์มีนโยบายในการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะต้นไม้ที่หาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ใบแปลกๆ แม้ต้นไม้ธรรมดาที่มีลีลาสวยๆ ทั้งนี้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ มีจำนวนไม่น้อยที่ขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูก เช่น ก้นกรอง, โกงกางเขา (ต้น), นางแดง, ต้างหลวง, ปอตูมหูช้าง, ปอคาว, กระพี้สีน้ำตาล, ก่อ, แก่นก้อม, และพันธุ์ไม้ชนิดอื่นอีกมากที่ยังไม่รู้จักชื่อ ซึ่งจะทยอยนำรูปพร้อมกับคุณสมบัติโดยย่อ มาลงในเว็บไซต์แห่งนี้

KonKrong Image

ก้นกรอง

Hide

ก้นกรอง

KonKrong

ต้นแรกที่จะขอแนะนำคือ "ต้นก้นกรอง" ซึ่งจะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ตอนนี้กำลังหาชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อวงศ์อยู่ จึงขอบรรยายด้วยรูปแทน

Portfolio Image

ปอคาว

Hide

ปอคาว

PorKaow Image

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "ปอคาว"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : เคียวกระชั้งแหน่ ปอตู้บ ปอแป้
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Firmiana pallens (Wall. ex King) Stearn
   ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : -
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีส้มปนเหลือง ช่อแยกแขนง (ม.ค.-ก.พ.)
   ประโยชน์ : เปลือก ทำเชือก หรือเสื่อ
Portfolio Image

กะลูแป

Hide

กะลูแป

KaLuPare Image

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "กะลูแป"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : ปอทองขาว, ปอสองสี
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia gilva Miq
   ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง ๒๐ เมตร (ในรูปสูงประมาณ ๔ เมตร) ปกติพบในป่าพลุ หรือ
ป่าน้ำท่วมขัง แต่ได้นำมาปลูกบนเขาสูงเกิน ๘๐๐ เมตร จากทะเลปานกลาง ก็ยังขึ้นได้ดี
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีแดง เป็นช่อตามปลายกิ่ง มีขนาดเพียง ๕ มม. เมื่อบานเต็มที่ ผลเป็นฝักค่อนข้างใหญ่
ยาวประมาณ ๑๐๐ มม. มีขน ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีแดงส้ม
เมื่อฝักแตกจะเห็นเมล็ดสีดำสนิทอยู่ภายใน สวยงามมาก ผลจะแก่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
   ประโยชน์ : ไม้ประดับ ฝักสีแดง เมล็ดดำสวยงาม
Portfolio Image

กลึงกล่อม

Hide

กลึงกล่อม

KlungKlom Image

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "กลึงกล่อม"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : กระทุ่มกลอง, กำจาย, จึงกล่อม, ชั่งกลอง, ท้องคลอง, น้ำนอง, น้ำน้อย, มงจาม, มะจ้ำ
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites.
   ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
   ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดเล็ก ๒ - ๔ เมตร ชอบดินร่วน น้ำไม่ขัง
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีเหลืองอ่อนออกตามกิ่ง หอม มีขนาดเล็กประมาณ ๑๐ - ๑๕ มิลลิเมตร มี ๓ กลีบ
และกลีบเลี้ยง ๓ กลีบออกเกือบทั้งปี ผลเป็นกลุ่มอยู่บนแกนเป็นพวงกลม
ผลอ่อนสีแดง เมื่อแก่จะมีสีม่วงดำขนาด ๕ - ๗ มิลลิเมตร
   ประโยชน์ : ใบ และ กิ่ง สามารถต้านเชื้อโรคเอดส์ (ในหลอดทดลอง) ราก และ เนื้อไม้ แก้ไข้ ขับพิษได้
Portfolio Image

ชุมแสง

Hide

ชุมแสง

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "ชุมแสง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : ชุมแสง (กระเบียน สองแสง แสงกึน)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J.Sm.
   ชื่อวงศ์ : XANTHOPHYLLACEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูง ๕-๘ เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มแจ้ ลำต้นบิดงอดูแปลกตา พบบริเวณที่ราบลุ่ม
ท้องนาป่าพรุ แต่นำมาปลูกบนเขาที่ระดับ เกิน ๗๐๐ เมตร ก็งามดี
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีชาวอมชมพู ช่อเชิงลด (ในเดือนมี.ค.-เม.ย.) ผลค่อนข้างกลม เมล็ดแข็ง สีเขียวนวล
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ระนาบเดียว
   ประโยชน์ : เมล็ด ให้น้ำมันปรุงอาหาร
Chang Image

แจง

Hide

แจง

Chang

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "แจง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : แจง (แกง)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Maerua siamensis (Kurz) Pax
   ชื่อวงศ์ : CAPPARIDACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูงขนาด ๑๐-๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เตี้ย เปลือกเรียบสีเขียว โตช้ามาก
พบในป่าเบญจพรรณแล้ง กลางทุ่งนา ป่าชายหาด
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีขาว เดี่ยว ช่องเชิงหลั่น กระจะ (ม.ค.-ก.พ.) ผลสดแบบมีเนื้อ กลมหรือบิดเบี้ยวเล็กน้อย
   ประโยชน์ : เปลือก ใบ ต้มแก้ไข้จับสั่น ผล นกกินได้
KongKaDeaud Image

คงคาเดือด

Hide

คงคาเดือด

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "คงคาเดือด"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : คงคาเดือด (ช้างเผือก ตะไล สมุยกุย)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
   ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูง ๘-๒๐ เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทาเรียบหรือแตกร่อน พบตามป่าเบญจพรรณ
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีน้ำตาล หอม ช่อแยกแขนง (ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.) ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคู่ เรียงสลับ ขอบใบเป็นคลื่น ผลแห้งสีน้ำตาล มี ๓ ปีกและมี ๓ เมล็ด
   ประโยชน์ : เปลือก แก้พุพอง โรคผิวหนังเปื่อยเน่า แก้ร้อนใน
Portfolio Image

แก้วป่า

Hide

แก้วป่า

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "แก้วป่า"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : แก้ว (กะมูนิง แก้วขาว จ๊าพริก ตะไลแก้ว)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack
   ชื่อวงศ์ : RUTACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูงขนาด ๕-๑๐ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมสีเขียวเข้ม ในป่าจะขึ้นเป็นกอ
พบในป่าดิบทั่วไป
   ดอก, ผล, ใบ : สีขาว หอม ช่อกระจุก (ตลอดปี) ผลเป็นรูปไข่ กว้าง ๕-๘ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ มิลลิเมตร สีแดง
ใบแบบขนนก เรียงสลับยาว ๒-๗ ซ.ม.
   ประโยชน์ : ใบ แก้จุกเสียด บำรุงโลหิต ราก แก้ผื่นคัน
Portfolio Image

โพขี้นก

Hide

โพขี้นก

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "โพขี้นก"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : โพขี้นก (โพหางสั้น โพตัวผู้ โพประสาท)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus rumphii Blume
   ชื่อวงศ์ : MORACEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง ๑๐-๑๘ เมตร ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอนสวยงามมาก
พบบริเวณป่าชายหาด บริเวณโขดหิน
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกเดี่ยวสีเชียว(พ.ย.-ก.พ.) ผลสดกลม ผลสุกสีเขียวอมเหลือง ผลแก่สีดำอมม่วง ใบเดี่ยว
เรียงสลับ ใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลมแต่สั้นกว่าโพชนิดอื่น
   ประโยชน์ : ผล เมื่อสุกแล้วรับประทานได้ ใบ เป็นอาหารของวัว ควาย และช้าง
Portfolio Image

มะกล่ำต้น

Hide

มะกล่ำต้น

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "มะกล่ำต้น"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : มะกล่ำต้น (มะกล่ำตาช้าง มะโหกแดง หมากแค้ก)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L.
   ชื่อวงศ์ : LEG.-MIMOSOIDEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้ขนาดกลางสูง ๑๕-๒๐ เมตร ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอน พบบริเวณป่าเบญจพรรณ
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีเหลือง ช่อกระจะ (มี.ค.-เม.ย.) ผลเป็นฝักแห้งแตก กว้าง ๑๒ มม. ยาวได้ถึง ๒๐ ซม.
เมล็ดสีแดงรูปกลมหรือรี ใบประกอบแบบขนนก ๒ ชั้น เรียงสลับยาว ๑๕-๔๐ ซม.
   ประโยชน์ : ราก แก้เสมหะ เมล็ด แก้อักเสบ ปวดศีรษะ ใบ และยอดอ่อน รับประทานได้
Portfolio Image

มะค่าโมง

Hide

มะค่าโมง

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "มะค่าโมง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : มะค่าโมง (เซงเบงปิ้น มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
   ชื่อวงศ์ : LEG.-CAESALPINIOIDEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้ขนาดใหญ่สูง ๑๐-๑๘ เมตร ผลัดใบ ยอดเป็นพุ่มกว้าง
พบในป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบ
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีแดง แดงอมชมพู ช่อกระจะ (ก.พ.-มี.ค.) ผลเป็นฝักแบน กว้างถึง ๑๐ ซม. ยาวถึง ๒๐ ซม.
เมื่อแก่มีเมล็ดสีดำ มีเยื่อสีเหลืองหุ้ม ใบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่ ปลายมน
   ประโยชน์ : ไม้ ใช้ก่อสร้าง ทำเครื่องดนตรี
Portfolio Image

มะพอก

Hide

มะพอก

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "มะพอก"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (พอกพูน, หมักมอก, กะท้อนลอก, ตะเลาะ, ประดงเลือด)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
   ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANACEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้ขนาดใหญ่สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดพุ่มกลม
พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีขาว หอม ช่อแยกแขนง (ธ.ค.-ม.ค.) ผลสดมีเนื้อ ทรงกลมรี มีขนสีน้ำตาลขนาด
๓-๔ เซนติเมตร เมล็ดรูปไข่ ปลายแหลม ใบเดี่ยว รูปไข่ เรียงสลับ
   ประโยชน์ : เมล็ด เป็นอาหาร ให้น้ำมัน ซึ่งใช้เป็นน้ำมันขัดเงา
Portfolio Image

กร่าง

Hide

กร่าง

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "กร่าง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : กร่าง (ไทรทอง คุง ฮ่างหลวง ไฮคำ)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus altissima Blume.
   ชื่อวงศ์ : MORACEAE
   ลักษณะทั่วไป : สูง ๑๐ - ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศ ลำต้นเป็นพู พบทั่วทุกภาค
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีขาวอมน้ำตาล ช่อรวม (ก.พ. - มี.ค.) ผลเล็กยาว ๑๕-๒๕ มิลลิเมตร
ใบเดี่ยวหนารูปรีกว้าง ๕ - ๑๐ เซนติเมตร
   ประโยชน์ : ราก ทำเชือก เปลือก ทำกระดาษ ต้น เลี้ยงครั่ง
Portfolio Image

อุโลก

Hide

อุโลก

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "อุโลก"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : อุโลก (ลาดา ส้มกบ สังเหาะ)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
   ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง ๑๐-๓๐ เมตร ผลัดใบ พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบแล้ง
ระดับ ๓๐-๕๐๐ จาก M.S.L.
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีขาว ฉุน ช่อแยกแขนง (ต.ค.-ธ.ค.) ผลแห้งแตกกลางพู ติดรวมกันเป็นพวงห้อยลง
ปลายผลชี้ขึ้น ใบแต่ละคู่ค่อนข้างชิดกัน เป็นกระจุกจามปลายกิ่ง ใบอ่อนมีขน
   ประโยชน์ : เปลือก เป็นสมุนไพร แก้ไข้ ร้อนใน ใบอ่อนรสเปรี้ยว รับประทานได้
Portfolio Image

แดง

Hide

แดง

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "แดง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : แดง (กร้อม จาลาน ปราน ผ้าน)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) IC.Nielsen
   ชื่อวงศ์ : LEG.MIMOSOIDEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูงขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง ๒๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก
พบในบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีเหลือง หอม ช่อกระจุก (ก.พ.-เม.ย.) ฝัก แห้ง แบน แข็ง มีเมล็ดประมาณ ๑๐ เมล็ด
ใบประกอบแบบขนนก ๒ ชั้น เรียงสลับ
   ประโยชน์ : ดอก แก้ไข้
Portfolio Image

จันดง

Hide

จันดง

ภาพประกอบพันธุ์ไม้ "จันดง"

ข้อมูลพันธุ์ไม้
   ชื่อพื้นเมือง : จันดง (จันเขา)
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros dasyphylla Kkurz
   ชื่อวงศ์ : EBENACEAE.
   ลักษณะทั่วไป : ต้นไม้สูงขนาดกลางสูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดพุ่มรูปไข่ ลำต้นเปลา
พบบริเวณป่าดิบเขาริมธารสูง ๑๐๐ - ๑๐๐๐ เมตร จาก M.SL.
   ดอก, ผล, ใบ : ดอกสีเหลืองปนขาว ช่อกระจะ เดี่ยว (มี.ค.- เม.ย.) ผลสดมีเนื้อ ขนาด ๕ - ๑๐ เซนติเมตร
ผลสุกสีเหลือง เนื้อในก็เหลือง ถ้าจะขยายพันธ์ต้องปลูกหลายต้น เพราะดอกแยกเพศต่างต้น
   ประโยชน์ : ผลแก่ เป็นอาหารสัตว์
Top